Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všechny Svaté Knihy, anebo posvátné zákony byly příčinou těchto Omylů:
1. Že Člověk má dva skutečné jsoucné prvky, totiž: Tělo a Duši.
2. Že síla, zvaná Zlo, je jedině z těla a Rozum, zvaný Bůh, jedině z Duše.
3. Že Bůh bude člověka ve věčnosti trýzniti proto, že je poslušen svým Silám.

Ale naopak toto jest Pravda:
1. Člověk nemá Těla odlišného od Duše; neboť to, co nazýváme Tělem, je část Duše, rozlišená pěti Smysly, hlavními branami Duše do tohoto věku.
2. Síla je jediný život a je z Těla a Rozum je hranice čili vnější druh Síly.
3. Síla je Věčná Rozkoš.
Ti, kteří potlačují touhu, činí tak, protože jejich je dosti slabá, aby se dala potlačiti, a potlačovatel čili rozum si osvojuje její místo a vládne tou, jež nemá vůle.
A jsouc omezována, postupně se stává nečinnou, až je jen stínem touhy.
Dějiny toho psány jsou ve Ztraceném Ráji a Vládce čili Rozum zván je Mesiáš.
A prvotní Archanděl čili držitel velení nad nebeským vojštěm, je zván Ďábel čili Satan, a jeho děti zvány jsou Hřích a Smrt.
Avšak v Knize Jobově Miltonův Mesiáš zván je Satanem. Neboť tyto dějiny byly upraveny oběma stranami.